Wyższy średni dzienny udój mleka o 1,5 kg

MAXAMMON ®

Wyższa zawartość suchej masy w mleku o 0,16 kg

MAXAMMON ®

Wyższy średni dzienny przyrost żywej masy o 1,81 kg

MAXAMMON ®

PREV
NEXT

PRZYSZŁOŚĆ ŻYWIENIA PRZEŻUWACZY

Maksymalizacja funkcjonowania żwacza musi być najistotniejszym elementem we wszystkich systemach produkcyjnych obejmujących przeżuwacze.

CO TO JEST MAXAMMON

Maxammon to preparat uzupełniający, który w połączeniu ze zbożem i mocznikiem paszowym zapewnia wyższą wartość białka, wyższe pH oraz lepszą strawność dawki pokarmowej.

Dzięki zawartości odpowiednich enzymów w preparacie Maxammon, mocznik ulega rozkładowi do bezpiecznej formy jeszcze przed skarmianiem.

DZIAŁANIE MAXAMMON:

- Wyższa strawność dawki
- Wyższa strawność surowców paszowych oraz wyższe pH
- Pozwala na wyższą zawartość zboża w dawce żywieniowej

KORZYŚCI MAXAMMON:

- Lepsza efektywność paszy
- Zwiększony przyrost masy ciała w bydle opasowym
- Wzrost wydajności produkcji mleka i wzrost zawartości suchej masy

WYZWANIE

Maksymalizacja funkcjonowania żwacza jest kluczem do wysokiej produkcji u przeżuwaczy.

Złe funkcjonowanie żwacza może prowadzić do:
• zmniejszenia wykorzystania paszy,
• ograniczenia produkcyjności zwierząt.

Kumulowanie kwasów i spadek pH w żwaczu pogarszają pracę żwacza i mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Stosowanie Maxammon, w połączeniu z mocznikiem i zbożem, pozwala wytworzyć paszę nie tylko zawierającą wyższą zawartość białka ogólnego, ale również wyższe pH.

To bezpośrednio wpływa na poprawę funkcjonowania żwacza prowadząc do zwiększenia produkcyjności zwierząt.

SKALA PH ZBOŻBA

KORZYŚCI WYŻSZEGO
PH W ŻWACZU

Niezależne badania monitorujące pH żwacza u bydła mięsnego karmionego zbożem Maxammon w porównaniu do bydła mięsnego karmionego standardową dawką żywieniową wykazały, że zwierzęta karmione zbożem Maxammon rosły o 15% szybciej, cechowały się wyższą wydajnością konwersji paszy i większą rentownością.

maxammon

ROZWIĄZANIE

WYŻSZA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA W ZBOŻU

Metoda Maxammon pozwala zwiększyć zawartość białka w zbożu o 4,3 jednostki, co stanowi wzrost o 30%, prowadząc do znaczącego zmniejszenia kosztów żywieniowych.

maxammon

WYŻSZA STRAWNOŚĆ DAWKI

Unikalna forma białka i amoniaku w zbożu Maxammon stymuluje florę bakteryjną żwacza, poprawiając strawność całej dawki, nie tylko samego białka. Badania przeprowadzone przez Norweski Uniwersytet Przyrodniczy na krowach mlecznych karmionych ziarnem Maxammon wykazały wzrost ogólnej strawności dawki o 3,6% oraz znaczącą poprawę wydajności dawki w wysokości 4,3%.

ZWIĘKSZONA STRAWNOŚĆ
SUROWCÓW PASZOWYCH

Maxammon zwiększa strawność frakcji włóknistej surowców paszowych o 25-30%.

ZASADY ŻYWIENIOWE
ODCHODZĄ DO LAMUSA

Maxammon pozwala uzyskać dawkę o większej zawartości zboża i skrobi, zwiększając wartość energetyczną oraz polepszając produkcyjność zwierząt. Maxammon można również stosować, aby obniżyć koszt żywienia i poprawić strawność tradycyjnych surowców paszowych.

WYNIKI BADAŃ NA BYDLE

Niedawna próba przeprowadzona przez Glasgow Vet School na ponad 200 sztukach bydła karmionych ziarnem Maxammon wykazała:

Barbatus Trade Sp. z o.o.

ul. Przemysława 3
62-081 Baranowo, Poznań

Tel: +48 574 711 911
Tel: +48 791 383 742

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

TOP
});